Výnosná investice v realitním odvětví


Opravdové partnerství

Naším cílem je společně s vámi nacházet inovativní řešení pro investice šité na míru s dlouhodobou ziskovostí. Každému projektu věnujeme zvláštní pozornost a využijeme veškerou naši energii a know-how, abychom zaručili optimální výsledek a zajistili, že investoři budou za svoji práci odměněni.

Máte zájem o technické inovace pro monitorování energie? Do vašeho průmyslového objektu lze integrovat rozmístění zařízení umožňujících výrobu elektřiny z fotovoltaiky nebo využití obnovitelných zdrojů tepla, lepší nakládání s odpady či recyklaci dešťové vody.

Agilita, inovace a schopnost reagovat jsou klíčová slova našich týmů k dosažení společného cíle: spokojenosti vašeho zákazníka.

Lidé sedící u plánu
Každému projektu věnujeme zvláštní pozornost.

Potenciál pro dlouhodobé výnosy

Kromě maloobchodních a administrativních nemovitostí nabízí řešení Astron celou škálu průmyslových budov, které lze postavit a následně pronajmout ke komerčním účelům. Jde například o sklady, továrny, překladiště, datová centra či další budovy pro oblast řízení logistiky.

Zatímco trh s rezidenčními nemovitostmi se v dnešní době stále více koncentruje, průmyslové nemovitosti zaujímají jeho místo jako výhodnější investiční možnost. Je relativně jednoduchá a zisková, umožňuje diverzfikaci majetku. Silný růst na trhu s nemovitostmi a nedostatek činí investici atraktivní.

Haly Astron Buildings jsou dodávkou z jediného zdroje. Každý pronajímatel průmyslových budov, který chce investovat, získá globální služby a profit z řešení na klíč.

Prosklená budova Astron
Vysoce kvalitní ocelové budovy vytvářejí stálý a předvídatelný tok příjmů.

Dlouhodobá vize

Jakými způsoby můžete zajistit, aby vaše celková investice byla zisková?

Náš přístup globálních nákladů vám umožňuje omezit rizika investičního rozhodování a nabízí atraktivní výnos. Již ve fázi návrhu dokážeme vypracovat projekt na základě jasných plánů, popisu předpokládaných služeb, ceny a časového rámce, studií a realizace. V případě úprav jsme reaktivní.

Nabízíme vám přizpůsobené řešení TCO za účelem optimalizace vašich nákupních strategií a vytvoření přidané hodnoty.

Člověk u počítače
Jakými způsoby můžete provést investici s očekávanou návratností?

Lokální přístup kdekoli v Evropě

S více než 59 lety zkušeností Astron vybudoval rozsáhlou síť poboček po celé Evropě se silným regionálním zastoupením, což nám umožňuje být co nejblíže zákazníkům. Poskytujeme personalizovanou pomoc kdekoli v Evropě.

S podporou našeho vlastního projekčního týmu, naší celoevropské sítě stavitelů, místních architektů, developerů nebo generálních dodavatelů, místních úřadů a vlastníků pozemků lze zajistit celou řadu služeb pro hladké a včasné dodání kompletního projektu.

Detail výkresu
Astron poskytuje personalizovanou pomoc kdekoli v Evropě.

Udržitelná a ekologická výstavba

Hledáte ekologicky šetrný přístup ke svému stavebnímu projektu? Jako stavební investor chcete zajistit, aby váš stavební projekt byl nejen konstrukčně na vysoké úrovni, ale také udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Výběr materiálů používaných ve stavebnictví hraje významnou roli při dosahování těchto cílů.

Ocel je naším materiálem, protože je pevná, odolná a spolehlivá. Navíc je nákladově efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Ocel je energeticky účinný materiál, jehož výroba vyžaduje méně energie než jiné stavební materiály. Ocel má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, k dosažení stejné strukturální integrity je potřeba méně materiálu. Použitím oceli můžete snížit množství energie potřebné k výrobě a přepravě stavebních materiálů a také energii potřebnou k udržení teploty budovy.

Použití oceli ve stavebnictví může také pomoci dosáhnout úspor energie. Budovy s ocelovou konstrukcí lze navrhnout tak, aby maximalizovaly přirozené světlo a ventilaci, čímž se sníží potřeba umělého osvětlení a klimatizace. Ocel je také vhodným materiálem pro budování integrované fotovoltaiky a dalších systémů obnovitelné energie, což může pomoci snížit závislost na neobnovitelných zdrojích a náklady.

exemple de méthode simplifiée et plus respectueuse de l'environnement pour mener à bien votre projet de construction
Snažíme se vyhovět všem stavebním potřebám s důrazem na udržitelnost.
Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma