Svoboda návrhu


Zlepšeme kvalitu života vytvořením městského obytného prostoru s vysokou úrovní architektonické svobody

Již není možné přehlížet klimatickou krizi, jejíž důsledky pociťujeme každý den. Zahušťování měst, energetická střízlivost a racionální hospodaření se surovinami jsou silné trendy, které dnes řídí poslání architektů. Tento přístup jsme proto přirozeně aplikovali i na naše budovy.

Haly Astron jsou všestranné, takže zákazníci mají svobodu navrhovat logistické budovy, které vyhovují jejich specifickým potřebám, a plánovat sklady s optimalizovaným prostorem. V případě potřeby se zákazníci mohou rozhodnout i pro řešení na klíč.

Využitím nových technologií naše budovy kombinují prvky inteligentní infrastruktury (optimalizace prostoru, energetická účinnost, šetření zdrojů) a vybavují je pro budoucnost jak technologicky, tak udržitelně. Astron vyvinul inovativní a proveditelné koncepty, se kterými můžete dosáhnout standardu nulové spotřeby energie. Pro vynikající energetickou účinnost vám nástroje objektivně ukážou, jak mohou zákazníci ušetřit energii a peníze a jak lze optimalizovat denní světlo pomocí různých scénářů, nástrojů, které spojují všechny tyto faktory s relevantními ekonomickými parametry.

Vážíme si našeho partnerství a oceňujeme, jak pomáháte našim budovám ožívat.

Budova datového centra Astron
Naše budovy kombinují optimalizaci prostoru, energetickou účinnost a úsporu zdrojů.

#1 / Podpora od fáze návrhu

Klíčem ke splnění očekávání je předvídání potřeb a pochopení priorit zákazníka.

Pomůžeme vám zkombinovat funkčnost a design. Funkční a regulační požadavky převádíme do fyzického prostoru a zároveň udržujeme uživatele v centru naší pozornosti.

Od strategického myšlení až po konečnou implementaci, naše týmy specialistů zodpoví vaše dotazy, aby vám pomohli s analýzami.

Respektujeme termíny a rozpočty, aniž bychom museli obětovat kvalitu. Z tohoto důvodu nabízíme stavební řešení na klíč s použitím komponentů, které se dokonale kombinují. Každý nosník, sloup či šroub je vytvořen tak, aby se dokonale integroval s okolními prvky. Montáž systému Astron na staveništi je jednoduchá, používají se šroubové spoje. Žádné svařování, řezání, úprava na místě či betonářská práce. Všechny díly jsou nařezány na délku, předem děrovány a individuálně označeny. To znamená méně odpadu, méně dodávek a rychlou výstavbu na místě. Vysoký stupeň prefabrikace znamená rychlou, spolehlivou a předvídatelnou výstavbu.

Atraktivní budova Astron
Funkční a regulační požadavky převádíme do fyzického prostoru a zároveň udržujeme uživatele v centru našeho myšlení.

#2 / Kontrola regulačního rámce

Velké stavby musí splňovat určité normy a požadavky definované regulačním rámcem. S více než padesáti architektonickými projekty ročně máme dobré znalosti o předpisech vztahujících se na váš projekt a také o regulačním vývoji, který jej může ovlivnit. To představuje pevný základ pro zajištění souladu. Náš tým se skládá z profesionálních projektových manažerů, kteří mají zkušenosti s prací na globálních trzích.

Překládková hala Astron
Dobře známe předpisy platné pro váš projekt.

#3 / Přestavba, rekonstrukce, přístavba

Astron vyvinul stavební systém, který lze perfektně sestavit a je také flexibilní, pokud jde o rozšíření nebo přestavbu konstrukce. Výběr vysoce kvalitních materiálů, kvalita konstrukce a výroby Astron omezují rizika předčasného stárnutí vašeho projektu.

U stávajících objektů naše služby zahrnují i kompletní systém rekonstrukcí.

Průmyslová budova Astron
Přizpůsobení systému dle vašich specifikací.

#4 / Návrh v BIM od LOD 100 do 400

Naše projekční kancelář dokáže navrhnout váš projekt v BIM od 100 do 400 LOD. Používáme konfiguraci exportu a importu souborů IFC, takže každý účastník projektu může najít potřebné informace.

Interiér průmyslové budovy Astron
Pro lepší spolupráci, kreativitu a sdílení znalostí používáme Building Information Modeling (BIM).

#5 / Zachování místního odkazu

Naše úspěchy svědčí o odbornosti v oblasti staveb s omezených pozemkem. Respektování požadavků městského plánování je prioritou a úzce spolupracujeme s místními komunitami, abychom zachovali identitu oblasti.

Architektura budovy může být dokonale integrována do jejího prostředí. Pro vylepšení vnějšího aspektu vašeho projektu má Astron mnoho možností týkajících se fasád a architektonických doplňků.

Vzhled interiéru dokáže respektovat a evokovat identitu vašeho klienta vytvořením individuální a personalizované atmosféry.

Architektonický návrh budovy

#6 / Od strategického myšlení až po návrh a realizaci

Pomůžeme vám s koncepcí vaší budovy s cílem definovat zařízení nabízející vysokou úroveň služeb s funkcemi poskytujícími komfort užívání. To zahrnuje plánování jeho vývoje na příštích 10 let, optimalizaci celkových pořizovacích nákladů a předvídání požadavků klienta.

Při navrhování vaší budovy jsou prioritami funkčnost a ziskovost. Kromě toho je možné vytvořit personalizovanou architekturu.

Budovy Astron jsou postaveny na klíč se systémem „plug & play“. Díky efektivním partnerstvím s vybranými poskytovateli služeb spolu všechny obory harmonicky spolupracují. Jedna kontaktní osoba řídí proces a sledování stavby až po dokončení. V tom je rozdíl oproti tradičnímu přístupu.

Naše budovy jsou vysoce kvalitní a odolné. Jsou navrženy tak, aby vám umožnily mít projekt, který dlouhodobě snižuje náklady na údržbu a umožňuje předvídatelnost celkových nákladů vlastnictví.

Konstrukční systém, materiály a vybavení jsou voleny tak, aby kombinovaly odolnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Detail průmyslové budovy

#7 / Sociální odpovědnost a dopad na životní prostředí

Sociální odpovědnost je jádrem našich závazků. Tváří v tvář sociálním, společenským a ekologickým výzvám Astron spolupracuje na hledání účinných a inovativních řešení pro udržitelnou výstavbu a kontrolu dopadů vašehu projektu na životní prostředí.

Astron se zavazuje respektovat lidská práva zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, ochranu životního prostředí, ale také k solidárnímu jednání. Náš CSR přístup je integrován do všech aktivit:

>> Společenská odpovědnost: Chceme být pro vás spolehlivým a morálním obchodním partnerem splňujícím vaše očekávání, ale i očekávání našich dodavatelů a dalších partnerů.
Etický kodex společnosti Astron a základní hodnoty společnosti hrají klíčovou roli při definování a vedení našeho chování a činností. Naší snahou je zjednodušit výstavbu a provoz konstrukce ve všech fázích procesu, od fáze návrhu, výstavby, až po údržbu. Systémy managementu kvality jsou uplatňovány v celé společnosti. Naše výrobní jednotky jsou certifikovány prostřednictvím ISO 9001.

>> Odpovědnost k životnímu prostředí:Pracujeme na tom, abychom vám poskytli ekologicky efektivní řešení s minimálním dopadem na životní prostředí.
Naše odpovědnost k životnímu prostředí a odkaz, který zanecháváme budoucím generacím, ovlivňují naše aktivity po mnoho let. Tato odpovědnost se neomezuje pouze na naše krátkodobé a dlouhodobé aktivity a náš závazek snižovat dopad našich procesů na životní prostředí. Řešení a produkty, které vám nabízíme, jsou stejně důležité a významně přispějí k tomu, aby byly vaše budovy energeticky účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.

>> Odpovědnost vůči společnosti: Dobré vztahy s veřejností jsou pro nás velmi důležité. Díky působení v téměř 30 zemích a více než 125 místech jsme vždy byli schopni podporovat a spolupracovat s místními podniky.

Střecha se solárními panely

#8 / Přizpůsobení budovy podle vašich specifikací

Fasáda dává každé budově její identitu. Je to interakce forem, funkčnosti a materiálů. Vyvineme řešení na míru pro váš projekt. V závislosti na lokalitě a požadavcích klienta lze pro vylepšení vaší fasády použít další materiály, jako je sklo, dřevo nebo beton. Ocelovou konstrukci kombinovat se všemi druhy povrchů. Astron vám nabízí nejširší možnou škálu možností designu, který vám umožní najít dokonalé začlenění budovy do městské krajiny.

Ocelová hala Astron
Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma