Závod na recyklaci odpadu

Vaše recyklační budova navržená pro pevnost, odolnost, dlouhou životnost a udržitelnost


Hledáte nákladově efektivní budovu s odpovídající geometrií, izolací a ventilací, která se dokonale hodí pro váš závod na recyklaci odpadu?

Snížení, recyklace a opětovné použití odpadu jsou zásadní pro udržitelné hospodaření se zdroji.

Recyklace, zejména přeměna odpadu na energii, je rostoucí byznys, který nabývá na významu. Poptávka po recyklaci budov za poslední desetiletí dramaticky vzrostla, protože se stále více podniků zapojuje do cirkulace svých produktů a procesů. Tento požadavek mimo jiné vyvolaly předpisy týkající se nakládání s odpady.

Náš tým s vámi bude úzce spolupracovat na identifikaci a navrhování vašich recyklačních budov s flexibilními a efektivními řešeními, aby vaše zařízení bylo rychle uvedeno do provozu i s omezeným rozpočtem.

 

Ideální budova pro váš závod na recyklaci odpadu.
Skladování sypkého materiálu
Konstrukce haly Astron

>>  Recyklační centrum přizpůsobitelné vašim potřebám

S novými environmentálními politikami roste potřeba recyklačních budov, center nakládání s odpady, budov na biomasu a budov využívajících obnovitelné zdroje energie. Roli hraje nejen způsob recyklace materiálu, ale i samotné recyklační budovy, které musí splňovat předpisy.

Astron je specialista na projektování a výstavbu skladovacích hal pro sektor recyklace. Naše know-how zahrnuje poradenství, projektování, návrh i výstavbu.

Zpracování odpadu v budově Astron
Astron je specialista na návrh a výstavbu zařízení na zpracování odpadu.
Recyklační technologie Astron
Moderní zařízení na recyklaci odpadu.

Jaké jsou cíle závodu na recyklaci odpadu?

>> Zlepšení efektivity recyklace

Vaše budova může být navržena a chráněna proti vlhkému a korozivnímu prostředí, které v recyklačních halách často vzniká. V případě potřeby lze integrovat speciální systémy, aby se snížila hladina vytvářeného prachu a hluku.

Je také možné integrovat stavební a procesní zařízení s ohledem na technická mezipatra, dopravníky, mostové jeřáby a jiné.

Náš tým se zaměří na analýzu požadovaných komponentů budovy, stejně jako potřebných systémů a zařízení, aby bylo dosaženo všech funkcí při nejnižších nákladech životního cyklu v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.

>> Rychlý a flexibilní způsob, jak vytvořit systém bezpečného nakládání s odpady

Naše stavební řešení poskytují robustní ochranu před všemi povětrnostními vlivy a mohou zabránit úniku škodlivých látek do životního prostředí.

Sklad materiálu Astron
Získejte budovu pro zpracování odpadu při nejnižších nákladech životního cyklu v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.
Detail okapu Astron
Bez vnitřních sloupů budete mít celý prostor pro hladký a efektivní provoz.

>> Maximální využitelný prostor díky velkému volnému rozpětí bez mezilehlých sloupů

Profitujte z volného otevřeného prostoru, kde nic nebrání vašemu provozu. S naším stavebním systémem jsme schopni realizovat volné rozpětí až 100 metrů. Například kamiony a nakladače se budou moci snadno pohybovat dovnitř a ven z vaší recyklační budovy.

S našimi velkými poli máte možnost integrovat všechny druhy vrat pro optimální a bezpečný provoz.

Velké rozpětí a světlá výška společně s neomezenou délkou budovy vytváří ideální prostor pro recyklační provozy, sklady, střediska odpadového hospodářství či spalovny odpadu.

>> V souladu s předpisy na ochranu životního prostředí

Speciálně vytvořené haly pro nakládání s odpady a recyklaci se plně přizpůsobí vašim procesům, zařízením a technologiím v souladu s předpisy.

Recyklační středisko může být součástí firemní politiky kontroly dopadů na životní prostředí. Lze naplánovat například instalaci fotovoltaické střechy. Vaše budova může být energeticky autonomní, tedy vyrábět tolik elektřiny, kolik spotřebuje, nebo dokonce energeticky pozitivní.

 

Recyklační budova Astron se solárními panely
Chytré řešení budov pro zařízení na nakládání s odpady a recyklační budovy.
Recyklační budova Astron
Udržitelná výstavba snižuje náklady na energii a využití surovin, což se projeví na celkových provozních nákladech.

>> Kontrolujte náklady vašeho zařízení

Jakmile vyberete rozměry budovy, typ rámu, stěny, střešní systémy a příslušenství, náklady na budovu jsou pevné a zůstanou stejné po celou dobu projektu. Na tato čísla se tedy můžete spolehnout a postarat se o další finanční aspekty svého projektu.

Optimalizovaný návrh a dispozice budovy navíc sníží vaše provozní náklady po dobu životnosti vašeho projektu.

Chtěli byste se spojit s odborníkem z našeho týmu?  Kontaktujte nás na +420 581 250 321 nebo pište na haly@astron.biz

 

>> Vaše budova navržená pro pevnost, odolnost, dlouhou životnost a udržitelnost

Budovy Astron jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality a jsou známé svou dlouhodobou odolností bez ohledu na konečné použití a místní podmínky prostředí. Naše stavební systémy jsou navrženy přesně podle specifikací (koroze, vlhkost, hluk atd.) pro kvalitnější budovu a lepší výkon.

Naše stavební metody využívají nejnovější technologie v oboru. Společnost je certifikována podle ISO 9001:2015 pro návrh, výrobu a expedici a pravidelně kontrolována. Vysoký standard kvality montované kovové konstrukce budovy je certifikován označením CE. Produkty Astron jsou v souladu s normou EN1090-2.

 • Více než 59 let zkušeností, postaveno více než 50.000 ocelových hal
  Astron je evropským lídrem v prefabrikovaných ocelových budovách, zejména pro průmyslové aplikace. V celé Evropě bylo realizováno více než 50.000 budov na klíč.

  FLEXIBILNÍ

  Průmyslová budova, která se přizpůsobí vašim potřebám

  # Geniální design
  Váš projekt začíná dlouho před fází výstavby. Tým Astron Buildings poskytuje různé varianty stavebních řešení s ohledem na strukturální optimalizaci, energetickou účinnost, přirozené osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu pomocí 3D modelů a BIM. Náš návrh a stavební záměr je posílen pragmatickým přístupem založeným na zkušenostech inženýrů, výrobců a montážníků. Všechny produkty Astron jsou vytvořené na míru a založené na osvědčených předem navržených řešeních vypracovaných v rámci velké skupiny 150 inženýrů v 8 evropských projekčních kancelářích.

  # Vývoj návrhu
  Když začnete uvažovat o nové budově, obvykle máte v hlavě mnoho nápadů, snů, potřeb, obav. V Astron Buildings vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevně stanoveném harmonogramu a rozpočtu. Zapracujeme veškeré požadavky na funkcionalitu a regulační pořadavky. Zákazník každou fázi ověřuje a rozhoduje o navrhovaných možnostech v rámci ergonomie, struktury či výběru materiálů.

  # Na míru prostředí
  Přizpůsobte svou budovu jakémukoli typu prostředí. Tvar budovy, klimatické a atmosférické podmínky, půdní či seismické vlivy budou zohledněny v návrhu, abychom společně našli nejlepší konfiguraci, která přispěje k úspěchu vašeho projektu.

  # Budoucí rozšíření
  Vaše budova může být navržena tak, aby umožňovala budoucí úpravy a rozšíření bez přerušení provozu. Přístavbu, instalaci fotovoltaiky, budoucí jeřáby či změnu účelu stavby lze předběžně zakomponovat do návrhu a zefektivnit tak provádění změn v budoucnu.

  Skladová hala Astron
Ocelová hala Astron pro Toyotu

INTELIGENTNÍ

Vaše průmyslová budova optimalizovaná od návrhu po realizaci

# Raný koncept
V Astronu vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Náš tým poskytuje různé varianty řešení, abyste si mohli vybrat to nejlepší a nejefektivnější. Návrhy zahrnují výpočty energetické účinnosti, optimalizaci osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu. Náš tým odborníků se zaměřuje na analýzu navržených prvků budovy, systémů, zařízení a výběru materiálů, aby bylo dosaženo potřebných funkcí při nejnižších nákladech v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.

# Konzistentní kvalita za všech okolností
Máme plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem od nákupu, přes projektovou dokumentaci, výrobu až po instalaci. Výsledkem je vysoká efektivita celého procesu tak, aby byl správný produkt ve správný čas na správném místě.

# Snadná a přesná montáž
Předem připravená ocelová budova je klíčem k úspěšné montáži v každém ročním období. Na místě by nemělo být nutné žádné svařování nebo řezání. Vše je předem promyšleno pro přesnou a rychlou montáž vaší stavby. Jsme jednotným kontaktním místem pro všechny vaše potřeby související s projektem. Stavební komponenty budou ve správný čas na správném místě pro dokonalou koordinaci staveniště.

# Chytrá výroba
Naše budovy jsou vyráběny ve výrobních závodech v Česku a dalších zemích západní Evropy. Astron používá chytře tvarované profily pro efektivní přepravu i montáž, čímž dochází k úspoře nákladů pro zákazníka.

  PROFITABILNÍ

  Přehled o veškerých nákladech

  # Úspora času a nákladů
  Řešení Astron je vynikající volbou pro napjatý časový harmonogram. Jakmile budete mít podklady pro návrh, systém Astron zkrátí časový harmonogram výroby. Normalizované díly a spoje dále zkrátí dobu montáže budovy o 20 % nebo více.

  # Nejudržitelnější řešení
  Představte si, že se provozní náklady vaší budovy stanou nedílnou součástí rozhodovacího procesu už ve fázi návrhu a výstavby. V Astronu vyvíjíme inovativní řešení, která slouží zákazníkům nejen dnes, ale po celou dobu životnosti jejich staveb. Úspory nákladů díky zvýšení efektivity jsou jádrem naší strategie. Naším cílem je najít pro zákazníky nejlepší pragmatické řešení pro celkově efektivní a udržitelnou budovu.

  # Snížení nákladů na provoz a údržbu
  Vaše budova byla navržena a vyrobena s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu. Použití kvalitních materiálů a přísné technické a výrobní specifikace minimalizují vlivy počasí a dalších faktorů životního prostředí. Astron Buildings se řídí nejvyššími standardy výroby a kvality certifikované nezávislými certifikačními autoritami. Zavedli jsme a dodržujeme systémy a metody jako Zero-Defect Strategy, 5S, Kanban, systém neustálého zlepšování a kontroly kvality montáže.

  Detail skladové haly Astron
Designová hala Astron

ARCHITEKTONICKÝ

Svoboda na všech úrovních

# Rozsáhlá svoboda designu
Vaše budova reprezentuje vaši společnost a její styl a slouží jako výkladní skříň pro zákazníky.

# Vždy na míru
Od nejjednodušších hal po nejsofistikovanější architekturu! Tvar vaší budovy lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, potřebám a možnostem pozemku. 

# Dokonalá integrace do prostředí
Ať už je vaše budoucí budova situována v centru, průmyslové zóně, nákupním parku, u dopravního uzlu či kdekolik jinde, respektování požadavků a limitů je pro Astron prioritou.

# Velká svoboda
Vnější vzhled budov lze obohatit širokou paletou materiálů od kovu, kamene, dřeva, až po možnost osazení živou vegetací či popínavými rostlinami. Vyberte si možnosti, které budou dokonale odpovídat vašim architektonickým přáním.

# BIM řešení
Již od fáze návrhu bude vaše průmyslová budova představována a nakreslena ve 3D, připravena integrovat funkce BIM.

  SPOLEHLIVÝ

  Rychlý a efektivní proces

  # Dodávka z jednoho zdroje
  Astron vám pomůže proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Používáme systémový přístup a prefabrikované produkty, které do sebe dokonale pasují. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10 – 12 týdnů, stavbu následně provedou certifikovaní montéři za 4 – 8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Jedna kontaktní osoba se stará o celý proces od začátku až do konce včetně všech detailů a nese plnou odpovědnost za úspěch projektu.

  # Chytrá stavba
  Chytrý přístup ke všem stavebním komponentům přispívá k lepší kvalitě a odolnosti. Naše stavební systémy jsou navrženy ve specifikací pro budovu vyšší kvality a výkonu.

  # Inovativní přístup
  Od začátku spolupráce konfigurujeme budovu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. Od fáze plánování přes výrobu až po konečnou montáž jsou všichni naši zaměstnanci plně oddáni spokojenosti zákazníka.

  # Velké rozpětí
  Za více než 58 let existence si Astron vybudoval pozici silného hráče pro haly s volným rozpětím bez mezilehlých sloupů od 10 do 100 m. Pro různá použití jsou vyžadovány volné prostory bez sloupů až do vzdálenosti 100 metrů. Patří sem objekty, u nichž je klíčová flexibilita a viditelnost, jako jsou některá výrobní zařízení, nebo kde jsou umístěny velké pohyblivé stroje, např. letecké hangáry.

  Konstrukce haly Astron
Ocelová hala Astron

EKOLOGICKÝ

Úspora energie při návrhu i provozu

# Od A do Z
Ve společnosti Astron se snažíme vyhovět všem vašim stavebním potřebám s důrazem na udržitelnost. Ekologie je pro nás aspekt, který v současné době provází každé úspěšné podnikání. Byli jsme jedním z prvních hráčů na trhu, který poskytoval ekonomická řešení pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) v průmyslové aplikaci.

# Ocel podporuje udržitelnost
Ocelové stavební systémy dnes začínají využívat recyklovanou ocel a zároveň téměř každá ocelová budova může být na konci své životnosti taktéž zrecyklována. Tento typ stavebního materiálu překonává všechny ostatní formy z hlediska analýzy životního cyklu a nejmenšího dopadu na životní prostředí.

# Certifikovaný přístup
Astron je hodnocen EcoVadis, mezinárodní sítí v oblasti udržitelnosti. Hodnocení se zaměřuje na globální dodavatelské řetězce, tedy sítě vztahů mezi výrobou, distribucí a nákupem. Například naše optimalizované využití surovin a vysoká míra recyklace byly hodnoceny velmi kladně. Odpovídajícím způsobem byla oceněna také energetická optimalizace budov Astron a podpora certifikátů LEED a BREAM. Výsledkem je energeticky úsporná budova špičkové kvality, která je rychle dokončena a nabízí nejnižší možné riziko společně s nízkými náklady na provoz a údržbu.

Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma