Šest dekád zkušeností s průmyslovými stavbami

Astron je evropským lídrem v oblasti ocelových konstrukcí pro průmysl, logistiku a parkování. Neustále se snažíme rozvíjet naše dovednosti a znalosti kolem konceptu, kterému říkáme „budovy pro podnikání“.

Již v roce 1920 byla ve Spojených státech založena naše mateřská společnost „Commercial Shearing and Stamping“. Pro její evropské podnikání byla v roce 1962 objednána prefabrikovaná kovová budova z Texasu, USA. Doručena byla do Diekirchu v Lucembursku, kde se v rekordním čase postavila. Někteří potenciální zákazníci pozorovali rychlost této stavby a požadovali stejný typ budovy pro vlastní podnikání.

Prvních čtyři zaměstnanci v té době dokázal využít situace: v rychle expandujících evropských ekonomikách vnímali příležitost prodat více prefabrikovaných budov s klíčovou výhodou oproti konkurenci, kterou byla lehkost a rychlost výstavby od přijetí zakázky po dokončení. Zrodil se nový byznys.

Výroba Astron
Současná továrna.
Obrázek s nápisem 1965
První prostory v Diekirchu, Lucembursko.

Dekáda průkopnictví

1965

S oficiálním založením společnosti začíná licencovaná distribuce kovových budov prostřednictvím sítě místních stavebních společností: zrodila se myšlenka sítě stavebních partnerů.

1966

První budovy jsou prodány v Lucembursku. Zatímco první stavební partner podepisuje smlouvu v Německu, Astron zaměstnává 30 lidí v Diekirchu, Lucembursko, kteří pracují v závodě o rozloze 700 m².

1969

Je instalována první poloautomatická výrobní linka na svařované primární rámování s kapacitou 250 budov ročně. Do konce dekády se zaměstnanost zvýšila z 30 na 400 lidí.

Dekáda růstu

1973

Zavádí se řada programů rozšíření výroby: od řezání a svařování primárního rámu až po stěnové a střešní panely, sekundární rámování a lakování. Továrna je nyní schopna vyrábět všechny stavební komponenty a příslušenství pro kompletní ocelové budovy v moderním integrovaném zařízení v Diekirchu, Lucembursko.

1977

Astron končí s americkou licencí a zavádí metrická měření podle evropských norem, předpisů a místních požadavků. To také usnadňuje start konceptu staveb na míru podle individuálních požadavků zákazníků.

Obrázek s nápisem 1975
Výrobní proces se zrychluje.
Obrázek s nápisem 1985
Nové technologie a průkopnictví.

Dekáda technologie

1981

Vzniká technologie pro nové produktové řady. K nabízeným budovám je přidána izolace „Astrotherm“ a je představen nový, ještě více standardizovaný stavební systém s názvem „Astronet“.

1982

Ve Francii a Německu se zakládají dceřiné společnosti a zřizují nové prodejní kanceláře, aby lépe vyhovovaly místním potřebám zákazníků. K propojení všech hlavních kanceláří Astron se používá informační systém řízení.

1988

Výpočetní technika využívající grafické terminály se uplatňuje ve strojírenství a zpracování zakázek. „Cyprion“ je uveden na trh pro stavební partnery: jde o výpočetní software vyvinutý interně pro okamžitý předběžný návrh a stanovení ceny ocelových budov. V dané době je první ve stavebnictví a tedy unikátní.

Dekáda expanze

1992

Astron rozšiřuje své metody a systém managementu kvality tak, aby byly v souladu s certifikací ISO 9002. Stává se první ocelouvou stavební společností v Evropě, která tak činí.

1993

Východoevropské země se otevírají a příležitosti umožňují expanzi společnosti Astron na nové trhy. Díky zaběhlé koncepci stavebních systémů a rychlosti od zadání zakázky až po dokončení může Astron využít stavebního boomu, který zažívají nově nezávislé země. Ve Šternberku v České republice je otevřena malá továrna se dvěma dělníky.

1994

Zahajuje se výroba konstrukcí na bázi profilů válcovaných za tepla, což umožňuje uvedení zavést výrobu jeřábových drah a vícepodlažních budov, tzv. MSB.

Obrázek s nápisem 1995
Druhá továrna zvyšuje kapacitu.
Obrázek s nápisem 2005
Strojní zařízení prochází neustálou inovací.

Dekáda nových trhů

1999

Po rychlém rozvoji na východních trzích se česká továrna stěhuje do Přerova za účelem zvýšení výrobní kapacity.

2003

Další expanze ve východní Evropě: jsou otevřeny prodejní kanceláře v Rumunsku a Chorvatsku. Objem prodeje na těchto nových trzích dosahuje 50 % celkového objemu a Astron zaměstnává celkem 650 lidí.

2010

Pro další rozšíření podnikání v oblasti stavebních systémů je otevřen nový závod o rozloze 14.000 m2 vybavený veškerým strojním zařízením potřebným k výrobě celé řady produktů.

Dekáda inovací

2012

Výzkumný tým Astron vyvíjí nový integrovaný nástroj pro návrh a rýsování, který pomocí počítače automaticky spojuje výstupy inženýrů se svařovacími roboty ve výrobní jednotce. Modelování BIM se poprvé používá k interakci s ostatními zainteresovanými stranami v projektu.

2020

Astron vyvíjí koncepty pro řešení cirkulární ekonomiky, zejména demontovatelnou a znovu použitelnou parkovací konstrukci. Do výroby se zavádí druhá generace svařovacích robotů.

Dnes

Astron patří do skupiny Briand se sídlem v Les Herbiers ve Francii. Zaměstnává 650 lidí ve 8 kancelářích a 2 výrobních závodech. Roční obrat se pohybuje kolem 120 milionů EUR.

Obrázek s nápisem 2015
Roboti otevírají nové dimenze.
Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma