Průmyslové budovy pro výrobu

Dosáhněte maximální efektivity a produktivity


Plánujete výrobní budovu?

Průmysl, strojní výroba, továrny i veké dílny, Astron navrhuje a staví všechny typy výrobních závodů a hal. Máme zkušenosti s výrobou průmyslových staveb pro různá zpracovatelská odvětví od malosériové výroby až po technologické haly těžkého průmyslu.

Velmi vysoká míra flexibility našich stavebních řešení umožňuje splnit i ty nejnáročnější požadavky, například realizace různých druhů technologií, jeřábové nosníky, velká posuvná vrata, podlahy a jiné.

Tímto způsobem dokážeme vytvořit budovu pro pekárnu, tiskárnu, průmyslovou výrobu či jakékoli jiné uplatnění. Každá hala je vytvořena na míru pro vaše optimální pracovní procesy a individuální požadavky.

Astron může poskytnout prefabrikované ocelové budovy všech tvarů a velikostí, které lze přizpůsobit různým podmínkám a výrobním účelům.

Výrobní budova Astron
Výrobní budova podle vaší specifikace.
Výrobní budova Astron
Uspořádání výrobní budovy Astron

Perfektní výrobní prostor pro vaši firmu

>>  Uspořádání pracovního prostoru na míru produktu či procesu

Neexistují žádné standardní nebo generická rozvržení pracovního prostoru. Tato uspořádání se liší pro každé výrobní, montážní nebo zpracovatelské zařízení. O uspořádání rozhodují různé typy produktů nebo procesů.

Možná budete potřebovat velkou výrobní budovu, která obsahuje výkonná zařízení nebo vysoce specializované stavební konstrukce vybavené ventilačními systémy, kanály, odpady, vodovodním, plynovým nebo chemickým potrubím, v závislosti na vašich obchodních potřebách.

Výrobní budova Astron
Pracujte efektivněji, optimalizujte ROI vaší výrobní budovy.
Operátor výroby
Společně nalezneme řešení na všechny vaše potřeby.

>> Pojďme splnit vaše potřeby

Výrobní budovy mají různé nároky a stavební systém Astron umožňuje splnit i ty nejvyšší. Ať už váš návrh vyžaduje minimum vnitřních sloupů, aby se maximalizovala flexibilita vašeho procesu, nebo musí být podpěry dostatečně únosné, aby podporovaly vysokokapacitní mostové jeřáby, řešení se vám přizpůsobí. Energetické úspory, promyšlené vytápětí či chlazení, možnost snadného rozšiření budovy, vše je realizovatelné. Když potřebujete větší výrobní nebo skladovací kapacitu, budovy Astron splní vaše potřeby.

S uspořádáním orientovaným na produkt nebo uspořádáním zaměřeným na proces má vaše výrobní budova specifické požadavky, které je potřeba splnit.

Naši odborníci vytváří inovativní řešení budov pro vaše provozy, včetně návrhu, podrobného zpracování, výroby, dodávky a montáže.

 

Hala pro těžký průmysl

>> Vyrobeno na míru

Potřebuje vaše budova kapitálově náročné vybavení pro výrobu zboží a materiálů v oblasti letectví, velkých vozidel, outdoorového vybavení nebo lodní dopravy? 

Pro zavedení účinné výroby lze halu přizpůsobit těmto požadavkům, aby uvnitř začlenila rozsáhlé strojní zařízení a byla vybavena různými druhy specifického zařízení, vysokokapacitním ventilačním nebo odsávacím systémem, které by odstranily škodlivé chemikálie či výpary uvnitř haly a vháněly dovnitř čistý vzduch.

Stavební technika v hale
Inteligentní budova pro maximální efektivitu.
Stavba budovy Astron
Máme rozsáhlé zkušenosti s vývojem infrastruktury šité na míru vaší obchodní činnosti.

Lehká výrobní hala

>> Pracujte s maximální účinností

Používáte výrobní zařízení pro montáž, demontáž, výrobu, dokončovací práce, balení nebo pro opravy či zpracování různých druhů materiálů, jako je papír nebo oděvy?

Potom lze výrobu umístit do lehké montážní haly. Může také zahrnovat sklad surovin nebo hotových výrobků před odesláním.

Pro optimální vnitřní prostor výrobního zařízení takové haly může mít volný rozpon až 100 metrů bez mezilehlých sloupů.

Více informací?  +420 581 250 321
haly@astron.biz

Flexibilní budova

>> Vytvořte efektivnější provoz

Hledáte flexibilní budovu, kterou lze využít pro více účelů, například výrobu a skladování zároveň? Náš tým posoudí veškeré možnosti, abychom postavili chytrou budovu se zvýšenou efektivitou a optimální přidanou hodnotou. Kontaktujte nás.

>> Optimalizujte pracovní podmínky a snižte náklady na energii

Optimalizované pracovní podmínky díky přirozenému osvětlení a dobře promyšlenému uspořádání budovy jsou nezbytné pro pohodu a efektivitu zaměstnanců. Zároveň můžete snížit náklady na energii díky výhodám denního osvětlení.

Montér ve výrobní budově
Efektivita a příjemné pracovní prostředí.
Výrobní budovy Astron
Naše zkušenosti a znalosti oboru vás podpoří na každém kroku výstavby.

>> Potřebujete rychlost?

Astron vám pomůže proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a předem schváleném rozpočtu. Používáme systémový přístup a prefabrikované produkty, které do sebe dokonale zapadají. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10-12 týdnů. Stavbu provedou certifikovaní montéři za 4-8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu.

>> Mezinárodní rozšíření vaší výroby?

Abychom vám zajistili ty nejlepší služby od začátku do konce v různých zemích Evropy, budete mít jediné kontaktní místo bez ohledu na to, kde stavíte.

S jediným kontaktním místem získáte podporu, kterou pro svůj projekt potřebujete. Naše rozsáhlé zkušenosti a průmyslové znalosti vás podpoří během celého procesu až do dokončení projektu.

>> Informační modelování budov (BIM)

Naše projekční kancelář dokáže navrhnout váš projekt v BIM od 100 do 400 LOD. Používáme konfiguraci exportu a importu souborů IFC, takže každá zúčastněná strana může najít informace, které potřebuje. Metody digitálního návrhu zabraňují nákladným chybám, zajišťují kvalitu a hospodárnost a vedou k menšímu počtu oprav, čímž šetří zdroje.

>> Celkové náklady na vlastnictví TCO

V dnešní době, kdy manažer při rozhodování o nákupu vybírá mezi alternativami, systematicky zvažuje cenu za pořízení a dlouhodobý aspekt ve formě nákladů na vlastnictví.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou kupní cena aktiva plus provozní náklady (energie, údržba, prostoje při velkých opravách atd.). Vyhodnocení celkových nákladů na vlastnictví poskytuje přehled o hodnotě produktu a jeho hodnotě v čase. U výrobního závodu představuje kupní hodnota vypočítaná za 20 let pouze 1/3 jeho hodnoty TCO.

Máme zkušenosti s poskytováním řešení pro výrobu budov, která jsou nákladově efektivní na stavbu, hospodárná na údržbu a energeticky optimalizovaná.

 • Více než 59 let zkušeností, postaveno více než 50.000 ocelových budov ​
  Astron je evropským lídrem v prefabrikovaných ocelových budovách, zejména pro průmyslové aplikace. V celé Evropě bylo realizováno více než 50.000 budov jako řešení na klíč.

  FLEXIBILNÍ

  Průmyslová budova, která se přizpůsobí vašim potřebám

  # Geniální design
  Váš projekt začíná dlouho před fází výstavby. Tým Astron Buildings poskytuje různé varianty stavebních řešení s ohledem na strukturální optimalizaci, energetickou účinnost, přirozené osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu pomocí 3D modelů a BIM. Náš návrh a stavební záměr je posílen pragmatickým přístupem založeným na zkušenostech inženýrů, výrobců a montážníků. Všechny produkty Astron jsou vytvořené na míru a založené na osvědčených předem navržených řešeních vypracovaných v rámci velké skupiny 150 inženýrů v 8 evropských projekčních kancelářích.

  # Vývoj návrhu
  Když začnete uvažovat o nové budově, obvykle máte v hlavě mnoho nápadů, snů, potřeb, obav. V Astron Buildings vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevně stanoveném harmonogramu a rozpočtu. Zapracujeme veškeré požadavky na funkcionalitu a regulační pořadavky. Zákazník každou fázi ověřuje a rozhoduje o navrhovaných možnostech v rámci ergonomie, struktury či výběru materiálů.

  # Na míru prostředí
  Přizpůsobte svou budovu jakémukoli typu prostředí. Tvar budovy, klimatické a atmosférické podmínky, půdní či seismické vlivy budou zohledněny v návrhu, abychom společně našli nejlepší konfiguraci, která přispěje k úspěchu vašeho projektu.

  # Budoucí rozšíření
  Vaše budova může být navržena tak, aby umožňovala budoucí úpravy a rozšíření bez přerušení provozu. Přístavbu, instalaci fotovoltaiky, budoucí jeřáby či změnu účelu stavby lze předběžně zakomponovat do návrhu a zefektivnit tak provádění změn v budoucnu.

  Skladová hala Astron
Ocelová hala Astron pro Toyotu

INTELIGENTNÍ

Vaše průmyslová budova optimalizovaná od návrhu po realizaci

# Raný koncept
V Astronu vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Náš tým poskytuje různé varianty řešení, abyste si mohli vybrat to nejlepší a nejefektivnější. Návrhy zahrnují výpočty energetické účinnosti, optimalizaci osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu. Náš tým odborníků se zaměřuje na analýzu navržených prvků budovy, systémů, zařízení a výběru materiálů, aby bylo dosaženo potřebných funkcí při nejnižších nákladech v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.

# Konzistentní kvalita za všech okolností
Máme plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem od nákupu, přes projektovou dokumentaci, výrobu až po instalaci. Výsledkem je vysoká efektivita celého procesu tak, aby byl správný produkt ve správný čas na správném místě.

# Snadná a přesná montáž
Předem připravená ocelová budova je klíčem k úspěšné montáži v každém ročním období. Na místě by nemělo být nutné žádné svařování nebo řezání. Vše je předem promyšleno pro přesnou a rychlou montáž vaší stavby. Jsme jednotným kontaktním místem pro všechny vaše potřeby související s projektem. Stavební komponenty budou ve správný čas na správném místě pro dokonalou koordinaci staveniště.

# Chytrá výroba
Naše budovy jsou vyráběny ve výrobních závodech v Česku a dalších zemích západní Evropy. Astron používá chytře tvarované profily pro efektivní přepravu i montáž, čímž dochází k úspoře nákladů pro zákazníka.

  PROFITABILNÍ

  Přehled o veškerých nákladech

  # Úspora času a nákladů
  Řešení Astron je vynikající volbou pro napjatý časový harmonogram. Jakmile budete mít podklady pro návrh, systém Astron zkrátí časový harmonogram výroby. Normalizované díly a spoje dále zkrátí dobu montáže budovy o 20 % nebo více.

  # Nejudržitelnější řešení
  Představte si, že se provozní náklady vaší budovy stanou nedílnou součástí rozhodovacího procesu už ve fázi návrhu a výstavby. V Astronu vyvíjíme inovativní řešení, která slouží zákazníkům nejen dnes, ale po celou dobu životnosti jejich staveb. Úspory nákladů díky zvýšení efektivity jsou jádrem naší strategie. Naším cílem je najít pro zákazníky nejlepší pragmatické řešení pro celkově efektivní a udržitelnou budovu.

  # Snížení nákladů na provoz a údržbu
  Vaše budova byla navržena a vyrobena s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu. Použití kvalitních materiálů a přísné technické a výrobní specifikace minimalizují vlivy počasí a dalších faktorů životního prostředí. Astron Buildings se řídí nejvyššími standardy výroby a kvality certifikované nezávislými certifikačními autoritami. Zavedli jsme a dodržujeme systémy a metody jako Zero-Defect Strategy, 5S, Kanban, systém neustálého zlepšování a kontroly kvality montáže.

  Detail skladové haly Astron
Designová hala Astron

ARCHITEKTONICKÝ

Svoboda na všech úrovních

# Rozsáhlá svoboda designu
Vaše budova reprezentuje vaši společnost a její styl a slouží jako výkladní skříň pro zákazníky.

# Vždy na míru
Od nejjednodušších hal po nejsofistikovanější architekturu! Tvar vaší budovy lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, potřebám a možnostem pozemku. 

# Dokonalá integrace do prostředí
Ať už je vaše budoucí budova situována v centru, průmyslové zóně, nákupním parku, u dopravního uzlu či kdekolik jinde, respektování požadavků a limitů je pro Astron prioritou.

# Velká svoboda
Vnější vzhled budov lze obohatit širokou paletou materiálů od kovu, kamene, dřeva, až po možnost osazení živou vegetací či popínavými rostlinami. Vyberte si možnosti, které budou dokonale odpovídat vašim architektonickým přáním.

# BIM řešení
Již od fáze návrhu bude vaše průmyslová budova představována a nakreslena ve 3D, připravena integrovat funkce BIM.

  SPOLEHLIVÝ

  Rychlý a efektivní proces

  # Dodávka z jednoho zdroje
  Astron vám pomůže proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Používáme systémový přístup a prefabrikované produkty, které do sebe dokonale pasují. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10 – 12 týdnů, stavbu následně provedou certifikovaní montéři za 4 – 8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Jedna kontaktní osoba se stará o celý proces od začátku až do konce včetně všech detailů a nese plnou odpovědnost za úspěch projektu.

  # Chytrá stavba
  Chytrý přístup ke všem stavebním komponentům přispívá k lepší kvalitě a odolnosti. Naše stavební systémy jsou navrženy ve specifikací pro budovu vyšší kvality a výkonu.

  # Inovativní přístup
  Od začátku spolupráce konfigurujeme budovu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. Od fáze plánování přes výrobu až po konečnou montáž jsou všichni naši zaměstnanci plně oddáni spokojenosti zákazníka.

  # Velké rozpětí
  Za více než 58 let existence si Astron vybudoval pozici silného hráče pro haly s volným rozpětím bez mezilehlých sloupů od 10 do 100 m. Pro různá použití jsou vyžadovány volné prostory bez sloupů až do vzdálenosti 100 metrů. Patří sem objekty, u nichž je klíčová flexibilita a viditelnost, jako jsou některá výrobní zařízení, nebo kde jsou umístěny velké pohyblivé stroje, např. letecké hangáry.

  Konstrukce haly Astron
Ocelová hala Astron

EKOLOGICKÝ

Úspora energie při návrhu i provozu

# Od A do Z
Ve společnosti Astron se snažíme vyhovět všem vašim stavebním potřebám s důrazem na udržitelnost. Ekologie je pro nás aspekt, který v současné době provází každé úspěšné podnikání. Byli jsme jedním z prvních hráčů na trhu, který poskytoval ekonomická řešení pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) v průmyslové aplikaci.

# Ocel podporuje udržitelnost
Ocelové stavební systémy dnes začínají využívat recyklovanou ocel a zároveň téměř každá ocelová budova může být na konci své životnosti taktéž zrecyklována. Tento typ stavebního materiálu překonává všechny ostatní formy z hlediska analýzy životního cyklu a nejmenšího dopadu na životní prostředí.

# Certifikovaný přístup
Astron je hodnocen EcoVadis, mezinárodní sítí v oblasti udržitelnosti. Hodnocení se zaměřuje na globální dodavatelské řetězce, tedy sítě vztahů mezi výrobou, distribucí a nákupem. Například naše optimalizované využití surovin a vysoká míra recyklace byly hodnoceny velmi kladně. Odpovídajícím způsobem byla oceněna také energetická optimalizace budov Astron a podpora certifikátů LEED a BREAM. Výsledkem je energeticky úsporná budova špičkové kvality, která je rychle dokončena a nabízí nejnižší možné riziko společně s nízkými náklady na provoz a údržbu.

Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma