Budovy datových center pro kritickou IT infrastrukturu

Řešení pro cloud i rozvodnou síť


Datové centrum nebo kritické zařízení 

Rozvoj streamovacích médií, umělé inteligence, internetu věcí (IoT), cloudových služeb atd. vytvořil na trhu datových center stavební poptávku. Potřebujete velké datové centrum pro doručování obsahu, cloudové služby, elektronický obchod nebo obecnou infrastrukturu?

Máme zkušenosti a odborné znalosti potřebné k realizaci úspěšné budovy dokonale vyhovující požadavkům struktur datových center.

Datové centrum je zařízení sestávající se ze síťově propojených počítačů a serverových skříní, které podniky používají k organizaci, zpracování, ukládání a šíření značného množství dat. V datových centrech jsou umístěny servery, úložná zařízení, směrovače, přepínače atd. Musí obsahovat odpovídající infrastrukturu, jako je distribuce energie, elektrické vypínače, konstantní napájecí zdroje, záložní generátory, ventilace a chladicí systémy datových center. To vyžaduje zařízení s fyzickým zabezpečením, jako je přístup pomocí čipové karty, dostatečnou rozlohu a flexibilitu designu, aby bylo možné vše umístit a propojit.

Ukázka vnitřního uspořádání data centra od společnosti Astron
Za více než 59 let podnikání jsme vytvořili mnoho průmyslových budov včetně datových center.
Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Astron již vybudoval několik datových center pro velké hráče.
Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Toto datové centrum splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti, udržitelnosti a vodotěsnosti.

Kritická zařízení

>>  Konstrukce budovy, spolehlivost a vysoká kvalita

Astron poskytuje kompletní stavební služby s dodávkou z jednoho zdroje pro vytvoření spolehlivého, škálovatelného a vhodně dimenzovaného datového centra pro umístění kritického zařízení pro zpracování dat.

Vybudování datového centra nebo kritického zařízení se liší od výstavby víceúčelové budovy. Spolehlivost, vysoká kvalita a řešení na míru jsou klíčem k ochraně serverů.

Chcete více informací? +420 581 250 321
haly@astron.biz

Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Budování bezpečných, škálovatelných a efektivních kritických zařízení.
Ukázka vnitřního uspořádání data centra od společnosti Astron
Naše zkušenosti pomohou zajistit integritu a funkčnost datového centra.

>> Najděte ten správný koncept budovy pro vás

Datové centrum může vyžadovat služby odborníků v oblasti stavebního inženýrství, elektrických systémů, HVAC, instalatérství, palivových čerpadel, sítí, fyzické bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti.

Astron byl vybrán mnoha představiteli světa infrastruktury cloud computingu, stejně jako řadou společností, které budují svá vlastní datová centra. Výsledkem je, že Astron navrhl, zkonstruoval a vyrobil řadu projektů například pro společnosti Supernap, STACK EMEA, Quickline Business či Yandex.

Kontaktujte nás, abychom probrali specifické potřeby vašeho projektu datového centra.

>> Jaké jsou cíle úspěšného datového centra?

# Řízení doby výstavby
Navrhneme, vyrobíme a postavíme vaše datové centrum s jistotou rozpočtu a harmonogramu.

# Spolehlivost a udržovatelnost
Zařízení bude navržené pro úroveň Tier III nebo Tier IV, které nemá jediný bod selhání a umožňuje kritické operace pro zpracování dat. Zajistí integritu a funkčnost budovy a maximalizuje její výkon.

Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Tým více než 150 inženýrů cílí na zlepšení efektivity a snížení nákladů vašeho projektu.
Ukázka detailu řešení data centra od společnosti Astron
Trojitá střecha pro datové centrum je extra bezpečná a trvale udržovatelná bez omezování provozu.

# Maximální flexibilita
Vaše datové centrum splní veškeré požadavky na klimatizaci, technické zabezpečení či přístupnost.

# Řízení celkových nákladů
Náklady na výstavbu, údržbu a provoz budou optimalizovány pro co nejlepší výkon.

# Vlastní image
Architektonický styl datového centra je zcela ve vaší režii. Můžete zakomponovat stávající firemní styl nebo se odlišit a vytvořit zcela novou unikátní image.

# Ekologicky odpovědný přístup
Zařízení vašeho datového centra může být součástí celkové politiky kontroly dopadů na životní prostředí. Řešení budovy může zahrnovat vysokou úroveň zabezpečení bez obětování energetické optimalizace nebo udržitelnosti.

Astron vám poskytuje inteligentní a nákladově efektivní řešení pro vývoj efektivních kritických operací v síťových a datových centrech.

Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Datové centrum může být součástí celkové politiky kontroly dopadů na životní prostředí.
Ukázka řešení data centra od společnosti Astron
Průmyslová budova Astron zajistí efektivitu a výkon.

>> Plánujete vybudovat své datové centrum kdekoli v Evropě?

Astron vám kryje záda! Poskytnutím jediného kontaktního místa získáte podporu, kterou pro svůj projekt potřebujete. U velkých i malých firemních projektů vás naše rozsáhlé zkušenosti a neocenitelné znalosti oboru podpoří na každém kroku.

Díky využití výkonu a produktivity výrobních závodů v Česku a západní Evropě, s více než 150 inženýry umístěnými v 8 projekčních kancelářích náš tým zajišťuje, že máte to, co potřebujete, abyste svou práci dokončili včas a v rámci rozpočtu.

  FLEXIBILNÍ

  Průmyslová budova, která se přizpůsobí vašim potřebám

  # Geniální design
  Váš projekt začíná dlouho před fází výstavby. Tým Astron Buildings poskytuje různé varianty stavebních řešení s ohledem na strukturální optimalizaci, energetickou účinnost, přirozené osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu pomocí 3D modelů a BIM. Náš návrh a stavební záměr je posílen pragmatickým přístupem založeným na zkušenostech inženýrů, výrobců a montážníků. Všechny produkty Astron jsou vytvořené na míru a založené na osvědčených předem navržených řešeních vypracovaných v rámci velké skupiny 150 inženýrů v 8 evropských projekčních kancelářích.

  # Vývoj návrhu
  Když začnete uvažovat o nové budově, obvykle máte v hlavě mnoho nápadů, snů, potřeb, obav. V Astron Buildings vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevně stanoveném harmonogramu a rozpočtu. Zapracujeme veškeré požadavky na funkcionalitu a regulační pořadavky. Zákazník každou fázi ověřuje a rozhoduje o navrhovaných možnostech v rámci ergonomie, struktury či výběru materiálů.

  # Na míru prostředí
  Přizpůsobte svou budovu jakémukoli typu prostředí. Tvar budovy, klimatické a atmosférické podmínky, půdní či seismické vlivy budou zohledněny v návrhu, abychom společně našli nejlepší konfiguraci, která přispěje k úspěchu vašeho projektu.

  # Budoucí rozšíření
  Vaše budova může být navržena tak, aby umožňovala budoucí úpravy a rozšíření bez přerušení provozu. Přístavbu, instalaci fotovoltaiky, budoucí jeřáby či změnu účelu stavby lze předběžně zakomponovat do návrhu a zefektivnit tak provádění změn v budoucnu.

  Skladová hala Astron
Ocelová hala Astron pro Toyotu

INTELIGENTNÍ

Vaše průmyslová budova optimalizovaná od návrhu po realizaci

# Raný koncept
V Astronu vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Náš tým poskytuje různé varianty řešení, abyste si mohli vybrat to nejlepší a nejefektivnější. Návrhy zahrnují výpočty energetické účinnosti, optimalizaci osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu. Náš tým odborníků se zaměřuje na analýzu navržených prvků budovy, systémů, zařízení a výběru materiálů, aby bylo dosaženo potřebných funkcí při nejnižších nákladech v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.

# Konzistentní kvalita za všech okolností
Máme plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem od nákupu, přes projektovou dokumentaci, výrobu až po instalaci. Výsledkem je vysoká efektivita celého procesu tak, aby byl správný produkt ve správný čas na správném místě.

# Snadná a přesná montáž
Předem připravená ocelová budova je klíčem k úspěšné montáži v každém ročním období. Na místě by nemělo být nutné žádné svařování nebo řezání. Vše je předem promyšleno pro přesnou a rychlou montáž vaší stavby. Jsme jednotným kontaktním místem pro všechny vaše potřeby související s projektem. Stavební komponenty budou ve správný čas na správném místě pro dokonalou koordinaci staveniště.

# Chytrá výroba
Naše budovy jsou vyráběny ve výrobních závodech v Česku a dalších zemích západní Evropy. Astron používá chytře tvarované profily pro efektivní přepravu i montáž, čímž dochází k úspoře nákladů pro zákazníka.

  PROFITABILNÍ

  Přehled o veškerých nákladech

  # Úspora času a nákladů
  Řešení Astron je vynikající volbou pro napjatý časový harmonogram. Jakmile budete mít podklady pro návrh, systém Astron zkrátí časový harmonogram výroby. Normalizované díly a spoje dále zkrátí dobu montáže budovy o 20 % nebo více.

  # Nejudržitelnější řešení
  Představte si, že se provozní náklady vaší budovy stanou nedílnou součástí rozhodovacího procesu už ve fázi návrhu a výstavby. V Astronu vyvíjíme inovativní řešení, která slouží zákazníkům nejen dnes, ale po celou dobu životnosti jejich staveb. Úspory nákladů díky zvýšení efektivity jsou jádrem naší strategie. Naším cílem je najít pro zákazníky nejlepší pragmatické řešení pro celkově efektivní a udržitelnou budovu.

  # Snížení nákladů na provoz a údržbu
  Vaše budova byla navržena a vyrobena s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu. Použití kvalitních materiálů a přísné technické a výrobní specifikace minimalizují vlivy počasí a dalších faktorů životního prostředí. Astron Buildings se řídí nejvyššími standardy výroby a kvality certifikované nezávislými certifikačními autoritami. Zavedli jsme a dodržujeme systémy a metody jako Zero-Defect Strategy, 5S, Kanban, systém neustálého zlepšování a kontroly kvality montáže.

  Detail skladové haly Astron
Designová hala Astron

ARCHITEKTONICKÝ

Svoboda na všech úrovních

# Rozsáhlá svoboda designu
Vaše budova reprezentuje vaši společnost a její styl a slouží jako výkladní skříň pro zákazníky.

# Vždy na míru
Od nejjednodušších hal po nejsofistikovanější architekturu! Tvar vaší budovy lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, potřebám a možnostem pozemku. 

# Dokonalá integrace do prostředí
Ať už je vaše budoucí budova situována v centru, průmyslové zóně, nákupním parku, u dopravního uzlu či kdekolik jinde, respektování požadavků a limitů je pro Astron prioritou.

# Velká svoboda
Vnější vzhled budov lze obohatit širokou paletou materiálů od kovu, kamene, dřeva, až po možnost osazení živou vegetací či popínavými rostlinami. Vyberte si možnosti, které budou dokonale odpovídat vašim architektonickým přáním.

# BIM řešení
Již od fáze návrhu bude vaše průmyslová budova představována a nakreslena ve 3D, připravena integrovat funkce BIM.

  SPOLEHLIVÝ

  Rychlý a efektivní proces

  # Dodávka z jednoho zdroje
  Astron vám pomůže proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Používáme systémový přístup a prefabrikované produkty, které do sebe dokonale pasují. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10 – 12 týdnů, stavbu následně provedou certifikovaní montéři za 4 – 8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Jedna kontaktní osoba se stará o celý proces od začátku až do konce včetně všech detailů a nese plnou odpovědnost za úspěch projektu.

  # Chytrá stavba
  Chytrý přístup ke všem stavebním komponentům přispívá k lepší kvalitě a odolnosti. Naše stavební systémy jsou navrženy ve specifikací pro budovu vyšší kvality a výkonu.

  # Inovativní přístup
  Od začátku spolupráce konfigurujeme budovu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. Od fáze plánování přes výrobu až po konečnou montáž jsou všichni naši zaměstnanci plně oddáni spokojenosti zákazníka.

  # Velké rozpětí
  Za více než 58 let existence si Astron vybudoval pozici silného hráče pro haly s volným rozpětím bez mezilehlých sloupů od 10 do 100 m. Pro různá použití jsou vyžadovány volné prostory bez sloupů až do vzdálenosti 100 metrů. Patří sem objekty, u nichž je klíčová flexibilita a viditelnost, jako jsou některá výrobní zařízení, nebo kde jsou umístěny velké pohyblivé stroje, např. letecké hangáry.

  Konstrukce haly Astron
Ocelová hala Astron

EKOLOGICKÝ

Úspora energie při návrhu i provozu

# Od A do Z
Ve společnosti Astron se snažíme vyhovět všem vašim stavebním potřebám s důrazem na udržitelnost. Ekologie je pro nás aspekt, který v současné době provází každé úspěšné podnikání. Byli jsme jedním z prvních hráčů na trhu, který poskytoval ekonomická řešení pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) v průmyslové aplikaci.

# Ocel podporuje udržitelnost
Ocelové stavební systémy dnes začínají využívat recyklovanou ocel a zároveň téměř každá ocelová budova může být na konci své životnosti taktéž zrecyklována. Tento typ stavebního materiálu překonává všechny ostatní formy z hlediska analýzy životního cyklu a nejmenšího dopadu na životní prostředí.

# Certifikovaný přístup
Astron je hodnocen EcoVadis, mezinárodní sítí v oblasti udržitelnosti. Hodnocení se zaměřuje na globální dodavatelské řetězce, tedy sítě vztahů mezi výrobou, distribucí a nákupem. Například naše optimalizované využití surovin a vysoká míra recyklace byly hodnoceny velmi kladně. Odpovídajícím způsobem byla oceněna také energetická optimalizace budov Astron a podpora certifikátů LEED a BREAM. Výsledkem je energeticky úsporná budova špičkové kvality, která je rychle dokončena a nabízí nejnižší možné riziko společně s nízkými náklady na provoz a údržbu.

Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma