Budovy pro potravinářský a nápojový průmysl

Ochutnejte Astron!


Hledáte budovu pro bezpečnou a hygienickou produkci potravin a nápojů ?

Při přidávání výrobní kapacity, například prostřednictvím nové potravinářské a nápojové jednotky, společnosti hledají flexibilní a efektivní výrobu. Rychle zprovoznit zařízení s omezeným rozpočtem je stále důležitější.

Váš zemědělsko-potravinářský závod se musí přizpůsobovat neustálým změnám požadavků trhu nebo novým technologiím bez ohledu na to, zda je vaším produktem pivo a nápoje, drůbež, maso, ryby, mléčné výrobky nebo potraviny rostlinného původu. Kromě toho je výroba stále více regulována prostřednictvím přísných norem kvality a bezpečnosti, ekologických aspektů a také specifických výrobních norem rozšířených po celém světě. Kvůli citlivé povaze zpracování potravin a riziku kontaminace potravinářský závod často vyžaduje čistá výrobní řešení a složité procesy, jako je instalace hygienického sterilního zpracovatelského systému.

Abychom vyhověli vašim individuálním potřebám v sektoru potravin a nápojů, nabízíme funkční a nákladově efektivní budovy.

Náš tým s vámi bude úzce spolupracovat na identifikaci a posouzení různých příležitostí, technologických řešení, nápadů a alternativ v rozsahu, který pro projekt definujete. Odborné znalosti Astronu jsou rozsáhlé napříč různými druhy potravin. Vytvářeli jsme zařízení pro mimo jiné pro společnosti jako je Hipp, Bonduelle, Danone, Coca-Cola, Heineken, Nemiroff a další. Naše know-how spočívá v poradenství, projektování, navrhování a konstrukci.

Budova Astron
Sklad ovoce a zeleniny
Kamion zajíždějící do doku

Jaké jsou cíle budovy pro potravinářský a nápojový průmysl?

>>  Potraviny pro veřejnost rychleji a za nižší náklady

Abychom tento cíl splnili, používáme systémový přístup a předem navržené komponenty, které do sebe dokonale zapadají. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10-12 týdnů. Stavbu provedou certifikovaní montéři za 4-8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu.

Tato strategie přináší rychlejší zprovoznění vašeho závodu s nižšími náklady a významným zkrácením plánovaných lhůt o 6 až 8 měsíců ve srovnání s obvyklým procesem návrhu, nabídky a výstavby.

Váš závod na produkci potravin a nápojů bude dostupný rychleji a za nižší náklady.
Nákladová vrata
Uveďte své zařízení rychle do provozu i s napjatým rozpočtem.

>> Flexibilita a obratnost: rychle a nekomplikovaně!

Společnosti zpracovávající potraviny a nápoje často hledají flexibilní a efektivní výrobu. Rychle zprovoznit zařízení s omezeným rozpočtem je stále důležitější. Vzhledem k tomu, že flexibilita je klíčová, naše týmy navrhují přístup založený na spolupráci, aby bylo možné zařízení rychle uvést do provozu s napjatým rozpočtem.

Kontaktujte náš tým expertů:

+420 581 250 321
haly@astron.biz

 

>> Bezpečnost potravin je prioritou číslo jedna

Udržování čistého a bezpečného prostředí začíná návrhem a výstavbou výrobního závodu. Můžeme dodat výrobní halu navrženou na míru vašemu procesu, zařízení a technologiím pro zvýšení bezpečnosti a účinnosti.

Zpracování jahod
Konstrukce Astron
Postavte budovu, ve které optimalizujete svou činnost při zpracování potravin a ponecháte si otevřené možnosti rozšíření.

>> Krátká a efektivní výstavba

To je výhoda naší dodávky z jednoho zdroje od začátku do konce - vyšší kvalita a příznivý harmonogram výstavby s krátkou dobou projektování, rychlou výrobou v našem závodě a krátkou dobou montáže s certifikovanými montéry.

>> Kontrolujte celkové náklady vašeho zařízení

Jakmile zvolíte rozměry budovy, typ rámu, stěny, střešní systémy a příslušenství, náklady na stavbu jsou pevné a zůstanou stejné po celou dobu projektu. Na tato čísla se tedy můžete spolehnout a postarat se o další finanční aspekty svého projektu.

Náklady na návrh a výstavbu typické průmyslové budovy tvoří pouze asi 20–30 % celkových nákladů po dobu životnosti včetně provozu a údržby. K nim je potřeba připočítat další prostředky na veškeré vytápění, chlazení, větrání, osvětlení atd.

Krátkodobě můžete uvažovat o ceně samotné stavby, ale ve výsledku jsou to celkové náklady, které ovliňují profitalibitu operace.

Sklad potravin

>> Přijměte kvalitativní přístup v architektonickém návrhu, který odráží image vaší značky

Výrobní zařízení může svojí architekturou zapadnout do stávající prezetance společnosti a stát se plně kompatibilní. Nebo naopak může zdůraznit jedinečnost, novotu a modernost nového výrobního zařízení a stát se pozitivním vzorem pro okolí. 

Usilujeme o vznik odpovědných a udržitelných budov pro všechny typy použití. Tváří v tvář současným sociálním, společenským a ekologickým výzvám s vámi můžeme spolupracovat na hledání účinných a inovativních řešení pro udržitelnou výrobu a na kontrole dopadů vašeho projektu na životní prostředí.

Astron se zavazuje respektovat lidská práva zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, chránit životní prostředí, ale také přijímat solidární opatření. Náš CSR přístup je integrován do všech našich aktivit.

Spolupracovali jsme s mnoha společnostmi zpracovávajícími potraviny a nápoje od vody po dětskou výživu v BIO kvalitě či produkci alkoholických nápojů. Máme zkušenosti s vytvářením hygienicky optimalizovaných budov, které fungují. Kontaktujte jednoho z našich odborníků na stavbu zařízení pro produkci potravin a nápojů!

 • Ekologicky odpovědný přístup
  Zemědělsko-potravinářské výrobní jednotky mohou být součástí celkové politiky kontroly dopadů na životní prostředí. Například lze naplánovat instalaci fotovoltaické elektrárny. Vaše budova může být energeticky soběstačná, tedy vyrábět tolik elektřiny, kolik spotřebuje, nebo dokonce energeticky pozitivní.

  FLEXIBILNÍ

  Průmyslová budova, která se přizpůsobí vašim potřebám

  # Geniální design
  Váš projekt začíná dlouho před fází výstavby. Tým Astron Buildings poskytuje různé varianty stavebních řešení s ohledem na strukturální optimalizaci, energetickou účinnost, přirozené osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu pomocí 3D modelů a BIM. Náš návrh a stavební záměr je posílen pragmatickým přístupem založeným na zkušenostech inženýrů, výrobců a montážníků. Všechny produkty Astron jsou vytvořené na míru a založené na osvědčených předem navržených řešeních vypracovaných v rámci velké skupiny 150 inženýrů v 8 evropských projekčních kancelářích.

  # Vývoj návrhu
  Když začnete uvažovat o nové budově, obvykle máte v hlavě mnoho nápadů, snů, potřeb, obav. V Astron Buildings vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevně stanoveném harmonogramu a rozpočtu. Zapracujeme veškeré požadavky na funkcionalitu a regulační pořadavky. Zákazník každou fázi ověřuje a rozhoduje o navrhovaných možnostech v rámci ergonomie, struktury či výběru materiálů.

  # Na míru prostředí
  Přizpůsobte svou budovu jakémukoli typu prostředí. Tvar budovy, klimatické a atmosférické podmínky, půdní či seismické vlivy budou zohledněny v návrhu, abychom společně našli nejlepší konfiguraci, která přispěje k úspěchu vašeho projektu.

  # Budoucí rozšíření
  Vaše budova může být navržena tak, aby umožňovala budoucí úpravy a rozšíření bez přerušení provozu. Přístavbu, instalaci fotovoltaiky, budoucí jeřáby či změnu účelu stavby lze předběžně zakomponovat do návrhu a zefektivnit tak provádění změn v budoucnu.

  Skladová hala Astron
Ocelová hala Astron pro Toyotu

INTELIGENTNÍ

Vaše průmyslová budova optimalizovaná od návrhu po realizaci

# Raný koncept
V Astronu vám pomůžeme proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Náš tým poskytuje různé varianty řešení, abyste si mohli vybrat to nejlepší a nejefektivnější. Návrhy zahrnují výpočty energetické účinnosti, optimalizaci osvětlení a minimalizaci nákladů na výstavbu. Náš tým odborníků se zaměřuje na analýzu navržených prvků budovy, systémů, zařízení a výběru materiálů, aby bylo dosaženo potřebných funkcí při nejnižších nákladech v souladu s požadovaným výkonem, kvalitou, spolehlivostí a bezpečností.

# Konzistentní kvalita za všech okolností
Máme plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem od nákupu, přes projektovou dokumentaci, výrobu až po instalaci. Výsledkem je vysoká efektivita celého procesu tak, aby byl správný produkt ve správný čas na správném místě.

# Snadná a přesná montáž
Předem připravená ocelová budova je klíčem k úspěšné montáži v každém ročním období. Na místě by nemělo být nutné žádné svařování nebo řezání. Vše je předem promyšleno pro přesnou a rychlou montáž vaší stavby. Jsme jednotným kontaktním místem pro všechny vaše potřeby související s projektem. Stavební komponenty budou ve správný čas na správném místě pro dokonalou koordinaci staveniště.

# Chytrá výroba
Naše budovy jsou vyráběny ve výrobních závodech v Česku a dalších zemích západní Evropy. Astron používá chytře tvarované profily pro efektivní přepravu i montáž, čímž dochází k úspoře nákladů pro zákazníka.

  PROFITABILNÍ

  Přehled o veškerých nákladech

  # Úspora času a nákladů
  Řešení Astron je vynikající volbou pro napjatý časový harmonogram. Jakmile budete mít podklady pro návrh, systém Astron zkrátí časový harmonogram výroby. Normalizované díly a spoje dále zkrátí dobu montáže budovy o 20 % nebo více.

  # Nejudržitelnější řešení
  Představte si, že se provozní náklady vaší budovy stanou nedílnou součástí rozhodovacího procesu už ve fázi návrhu a výstavby. V Astronu vyvíjíme inovativní řešení, která slouží zákazníkům nejen dnes, ale po celou dobu životnosti jejich staveb. Úspory nákladů díky zvýšení efektivity jsou jádrem naší strategie. Naším cílem je najít pro zákazníky nejlepší pragmatické řešení pro celkově efektivní a udržitelnou budovu.

  # Snížení nákladů na provoz a údržbu
  Vaše budova byla navržena a vyrobena s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu. Použití kvalitních materiálů a přísné technické a výrobní specifikace minimalizují vlivy počasí a dalších faktorů životního prostředí. Astron Buildings se řídí nejvyššími standardy výroby a kvality certifikované nezávislými certifikačními autoritami. Zavedli jsme a dodržujeme systémy a metody jako Zero-Defect Strategy, 5S, Kanban, systém neustálého zlepšování a kontroly kvality montáže.

  Detail skladové haly Astron
Designová hala Astron

ARCHITEKTONICKÝ

Svoboda na všech úrovních

# Rozsáhlá svoboda designu
Vaše budova reprezentuje vaši společnost a její styl a slouží jako výkladní skříň pro zákazníky.

# Vždy na míru
Od nejjednodušších hal po nejsofistikovanější architekturu! Tvar vaší budovy lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, potřebám a možnostem pozemku. 

# Dokonalá integrace do prostředí
Ať už je vaše budoucí budova situována v centru, průmyslové zóně, nákupním parku, u dopravního uzlu či kdekolik jinde, respektování požadavků a limitů je pro Astron prioritou.

# Velká svoboda
Vnější vzhled budov lze obohatit širokou paletou materiálů od kovu, kamene, dřeva, až po možnost osazení živou vegetací či popínavými rostlinami. Vyberte si možnosti, které budou dokonale odpovídat vašim architektonickým přáním.

# BIM řešení
Již od fáze návrhu bude vaše průmyslová budova představována a nakreslena ve 3D, připravena integrovat funkce BIM.

  SPOLEHLIVÝ

  Rychlý a efektivní proces

  # Dodávka z jednoho zdroje
  Astron vám pomůže proměnit vaše nápady ve skutečnost v pevném časovém rámci a s pevným rozpočtem. Používáme systémový přístup a prefabrikované produkty, které do sebe dokonale pasují. Obvykle trvá kompletní návrh a výroba vaší budovy 10 – 12 týdnů, stavbu následně provedou certifikovaní montéři za 4 – 8 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Jedna kontaktní osoba se stará o celý proces od začátku až do konce včetně všech detailů a nese plnou odpovědnost za úspěch projektu.

  # Chytrá stavba
  Chytrý přístup ke všem stavebním komponentům přispívá k lepší kvalitě a odolnosti. Naše stavební systémy jsou navrženy ve specifikací pro budovu vyšší kvality a výkonu.

  # Inovativní přístup
  Od začátku spolupráce konfigurujeme budovu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. Od fáze plánování přes výrobu až po konečnou montáž jsou všichni naši zaměstnanci plně oddáni spokojenosti zákazníka.

  # Velké rozpětí
  Za více než 58 let existence si Astron vybudoval pozici silného hráče pro haly s volným rozpětím bez mezilehlých sloupů od 10 do 100 m. Pro různá použití jsou vyžadovány volné prostory bez sloupů až do vzdálenosti 100 metrů. Patří sem objekty, u nichž je klíčová flexibilita a viditelnost, jako jsou některá výrobní zařízení, nebo kde jsou umístěny velké pohyblivé stroje, např. letecké hangáry.

  Konstrukce haly Astron
Ocelová hala Astron

EKOLOGICKÝ

Úspora energie při návrhu i provozu

# Od A do Z
Ve společnosti Astron se snažíme vyhovět všem vašim stavebním potřebám s důrazem na udržitelnost. Ekologie je pro nás aspekt, který v současné době provází každé úspěšné podnikání. Byli jsme jedním z prvních hráčů na trhu, který poskytoval ekonomická řešení pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) v průmyslové aplikaci.

# Ocel podporuje udržitelnost
Ocelové stavební systémy dnes začínají využívat recyklovanou ocel a zároveň téměř každá ocelová budova může být na konci své životnosti taktéž zrecyklována. Tento typ stavebního materiálu překonává všechny ostatní formy z hlediska analýzy životního cyklu a nejmenšího dopadu na životní prostředí.

# Certifikovaný přístup
Astron je hodnocen EcoVadis, mezinárodní sítí v oblasti udržitelnosti. Hodnocení se zaměřuje na globální dodavatelské řetězce, tedy sítě vztahů mezi výrobou, distribucí a nákupem. Například naše optimalizované využití surovin a vysoká míra recyklace byly hodnoceny velmi kladně. Odpovídajícím způsobem byla oceněna také energetická optimalizace budov Astron a podpora certifikátů LEED a BREAM. Výsledkem je energeticky úsporná budova špičkové kvality, která je rychle dokončena a nabízí nejnižší možné riziko společně s nízkými náklady na provoz a údržbu.

Získejte průvodce zdarma Získejte průvodce zdarma